מפיץ ריח RESTORATOR

מוניות – אוטובוסים – ניקוי מכונית -מתווכי דירות/מכוניות בתי
מלון -מפעלים

יחידה קומפקטית המיועדת לספק בישום מהיר וקבוע.
אין צורך בפינוי או תקופת התאוששות.
מחסניות ניתנות להחלפה, משך פעולה של 270 שעות עבודה.
זמין בדגמים ש 220 וולט ושל 12 וולט, אחריות מוגבלת לחמש
שנים. אישור .UL
מטפל בשטחים של עד 560 מ"ק.

קטגוריה:

לשאלות ופרטים נוספים צרו איתנו קשר